خرید اینترنتی آموزش اتوکد

آموزش اتوکد

آشنايي با چند كليد ابزار اتوكد به صورت تصويري

revolve
براي چرخاندن يك مقطع حول يك محور از اين دستور استفاده مي‏شود.

طريقه فعال نمودن:
۱- نوشتن Rev در خط فرمان
۲- فعال كردن اين دستور از منوي آبشاري Draw زير گروه Modeling

بعد از فعال شدن بايد كارهاي زير را انجام دهيم:
Select objects to revolve: شكلي كه مي‏خواهيد حول محور بچرخد را انتخاب كنيد. بعد از انتخاب موضوع كليد اينتر را بزنيد.

Specify axis start point or define axis by [Object/X/Y/Z]
rectangle
با كمك اين دستور ميتوان مستطيل و يا مربع را به راحتي با مدل هاي پخدار ، گوشه كرد و ضخامت دار ترسيم كرد. خصوصيت شي ترسيم شده از نوع Pline  مي باشد.

براي اجراي اين دستور ميتوان از منوي Draw روي گزينه Rectangle كليك كرد.

و يا با استفاده از تايپ حروف REC در خط فرمان دستور را اجرا كنيد.

پس از اجراي دستور كاربر با گزينه هاي زير مواجه مي شود.

Chamfer

با استفاده از تايپ حرف C و يا انتخاب گرينه Chamfer توسط موس كاربر ميتواند مستطيل و يا مربعي كه ترسيم ميكند داراي پخ باشد.

پس از انتخاب گزينه Chamfer اتوكد از كاربر درخواست دو عدد براي زدن پخ درخواست ميكند .

پس از ورود عدد اول بلافاصله عدد دوم را نيز وارد كنيد.

قبل از ورود دو مقدار بايد توجه داشته باشيد كه ترتيب مقدار پخ اول و دوم در ترسيم شما اولويت هايي را براي ترسيم مشخص ميكند. عدد اول براي ضلع قائم و عدد دوم براي ضلع افقي در نظر گرفته ميشود.

با انتخاب دو نقطه P1 و P2 يك مستطيل رسم كنيد.

بعد از انتخاب نقطه اول و قبلا از انتخاب نقطه دوم با اين گزينه ها رو برو ميشويد .

Area

با انتخاب اين گزينه قبل از انتخاب نقطه دوم كه تصوير مستطيل به صورت پويا با موس حركت ميكند، شما ميتوانيد مقدار مساحت مستطيل را مشخص كنيد و با استفاده از اندازه يك ضلع مستطيل را رسم كنيد.

بعد از انتخاب گزينه Area  و وارد كردن مقدار مساحت مستطيل شما با دو گزينه زير مواجه ميشويد.

اگر مساحت مستطيل را عدد ۱۶ وارد كرده باشيد و گزينه Length را انتخاب كنيد و عدد ۳ را وارد كنيد مستطيل در تصوير را رسم خواهيد كرد. توجه داشته باشيد كه نقطه دوم و عرض مستطيل خودكار انتخاب ميشود.

اگر مساحت مستطيل را عدد ۱۶ وارد كرده باشيد و گزينه Width را انتخاب كنيد و عدد ۵٫۴ را وارد كنيد مستطيل در تصوير را رسم خواهيد كرد. توجه داشته باشيد كه نقطه دوم و طول مستطيل خودكار انتخاب ميشود.

Dimensions

با انتخاب اين گزينه شما ميتوانيد با دو مقدار طول و عرض مستطيل مورد نظر را ترسيم كنيد.

ابتدا مقدار طول از كاربر درخواست ميشود .بطور مثال عدد ۳ را وارد كنيد.

و بعد از ورود مقدار طول ميتوانيد مقدار عرض را وارد كنيد . مستطيل به صورت پويا ترسيم ميشود.

اتوكد براي ترسيم نهايي مستطيل گوشه اي از كاربر درخواست ميكند كه ميتوان نقظه مناسب را با استفاده از كليك موس ان را انتخاب كرد، و مستطيل ترسيم ميشود.

Elevation

اگر گزينه Elevation را انتخاب كنيد ميتوانيد مستطيلي با مقدار Z ترسيم كنيد. يعني در حالت معمول و پيش فرض اتوكد نقاط انتخاب شده داري مقدار Z نيستند و اگر شما مقدار Elevation را عدد ۱ وارد كنيد شكل حاصل داراي مقدار Z به اندازه ۱ ميباشد.

Rotation

با انتخاب اين گزينه شما ميتوانيد با زاويه دلخواه مستطيل را رسم كنيد.

به طور مثال پس از ورود نقطه اول و انتخاب گزينه Rotation  و وارد كردن مقدار زاويه دوران ، مستطيل را در زاويه مورد نطر به صورت پويا ايجاد كنيد و با انتخاب نقطه دوم مستطيل را رسم كنيد.

Fillet

با انتخاب اين گزينه شما ميتوانيد مستطيل يا مربعي رسم كنيد كه گوشه هاي شكل به شكل كمان ترسم شده باشد.

براي انتخاب گزينه Fillet شما حرف F را انتخاب كنيد و يا روي گزينه Fillet كليك كنيد.

پس از انتخاب گزينه Fillet اتوكد مقدار شعاع كمان را از كاربر درخواست ميكند.

پس از ورود مقدار شعاع كمان و انتخاب نقطه اول مستطيل به صورت پويا ترسيم ميشود و با انتخاب نقطه دوم مستطيل رسم ميشود.

Thickness

با استفاده از اين گزينه شما ميتوانيد يك مستطيل ترسيم كنيد كه داراي سطحي در بعد سوم داشته باشد.

براي انتخاب گزينه Thickness حرف T را در خط فرمان تايپ كنيد و يا گزينه Thickness را انتخاب كنيد.

بعد از ورود مقدار Thickness و انتخاب دو نقطه شكل ايجاد شده به اين صورت خواهد بود.

Width

با انتخاب اين گزينه شما ميتوانيد مستطيل با ضخامت ترسيم كنيد.

براي انتخاب گزينه Width حرف W را در خط فرمان تايپ كنيد و يا گزينه Width را انتخاب كنيد.

بعد وارد كردن مقدار Width در خط فرمان و انتخاب دو نقطه شكل ايجاد شده به اين صورت ترسيم ميگردد.

pyramid
براي ترسيم هرم با مقطع چند ضلعي استفاده مي شود.
polysolid
براي تبديل اشكال دوبعدي به سه بعدي استفاده مي شود
polyline
يكي از دستورات كاربردي اتوكد است و به كاربر كمك ميكند خطوط مركبي ترسيم كنند.
polygon
بوسيله دستور Polygon كاربر ميتواند چند ضلعي منتظم با تعداد اضلاع ۳ تا ۱۰۲۴ را توليد كند.

خصوصيت چند ضلعي همانند Polyline بوده و يكپارچه ترسيم ميشود.

براي ترسيم Polygon ابتدا از منو Draw گزينه Polygon را انتخاب كنيد.

و يا با استفاده از تايپ حروف POL در خط فرمان ، فرمان را اجرا كنيد.

بلافاصله پس از اجراي دستور اتوكد از كاربر تعداد اضلاع موضوع ترسيمي را درخواست ميكند.

بطور پيش فرض عدد ۴ در نظر گرفته شده است . كاربر ميتواند با تايپ عدد مورد نظر در خط فرمان عدد پيش فرض را اصلاح كند.

پس از ورود عدد مورد نظر شما با دو روش ميتواني چند ضلعي را ترسيم كنيد.

ابتدا اينكه مركز چند ضلعي را با موس و يا مختصات وارد كنيد.

و يا گزينه Edge  را انتخاب كنيد.

با انتخاب نقطه مركز چندضلعي كاربر با دو روش ميتواند چند ظلعي را ترسيم كند.

Inscribed in circle

آموزش اتوكد با انتخاب اين گزينه چند ضلعي ترسيم شده داخل يك دايره فرضي ترسيم ميشود. در هندسه ميتوان يك چند ضلعي را داخل و يا بيرون يك دايره ترسيم كرد.

Circumscribed about circle

با انتخاب اين گزينه چند ضلعي خارج دايره فرضي ترسيم ميگردد.

Edge

با انتخاب اين گزينه كاربر ميتواند با انتخاب دو نقطه اندازه اضلاع چند ضلعي را مشخص كند.

لينكهاي زير را جهت دانلود انتخاب نماييد

دانلود آموزش فرمان polygon به صورت فيلم

دانلود آموزش فرمان polyline به صورت فيلم

دانلود آموزش فرمان polysolid به صورت فيلم

دانلود آموزش فرمان pyramid به صورت فيلم

دانلود آموزش فرمان rectangle به صورت فيلم

دانلود آموزش فرمانrevolve به صورت فيلم

پسورد: www.9autocad.ir


برچسب‌ها: ،


۱۲:۱۴:۵۳ | نويسنده : اتوكد | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :