خرید اینترنتی آموزش اتوکد

آموزش اتوکد

آموزش كليدهاي ميانبر اتوكد

استفاده از كليد TAB در اتوكد

از كليد TAB مي توان براي فراخواني كامل دستورات در هنگام تايپ،استفاده نمود. به عنوان مثال اگر بعد از تايپ حرف M ،كليد TAB را بزينم، تمامي دستوراتي كه با M شروع مي شوند را مي توان به ترتيب حروف الفبا در خط فرمان، فراخواني نمود.

كليدهاي تركيبي اتوكد

براي حركت در بين پنجره ها با كليدهاي تركيبي:  Ctrl+Tab و Ctrl+Shift+Tab Ctrl+Tab

براي حركت در بين پنجره ها و نقشه هاي باز شده: كليدهاي تركيبي Ctrl+Tab كه از آخر به اول حركت انجام مي شود.  از اول به آخر حركت: Ctrl+Shift+Tab

 

كليدهاي ميانبر در اتوكد

Ctrl + C = Copy

Ctrl + X = Cut

Ctrl + V = Paste

Ctrl + Shift + C = Copy with Base Point

Ctrl + Shift + V = Paste as Block

Ctrl + S = save

Ctrl + Shift + S = Saveas

Ctrl + O = Open

Ctrl + N = New

Ctrl + A = Select All

Ctrl + P = Plot

Ctrl + 1 = Properties

Ctrl + 2 = Designcenter

Ctrl + 3 = ToolPalettes

Ctrl + 9 = Command Line : off/on

Ctrl + 0 = CleanScreen : off/on

فرمان Divide در اتوكد

از اين دستور براي تقسيم المان هاي ترسيمي نظير line,polyline,arc,…. به فاصله هاي مساوي استفاده مي شود. دقت شود بعد از اجراي اين دستور المان در محل هاي تقسيم شده، منقطع نمي شود.

بعد از اجراي اين دستور اگر نقاط تقسيمي نشان داده نشد بايد point style را تغيير داد يا يك بار دستور regen اجرا نمود.

فرمان Measure در اتوكد

اين دستور نيز مانند دستور Divide مي باشد با اين تفاوت كه بعد از اجراي دستور بايد طول نقاط تقسيمي(فاصله) را وارد نمود كه اين عمل از سمت چپ به راست المان ترسيمي در نظر گرفته مي شود.

كاربرد Previous & Last در اتوكد

اگر بخواهيم چند دستور مختلف را بر روي يك يا چند موضوع اجرا كنيم، بعد از اجراي هر دستور، براي اجراي دستور بعدي بايد موضوعات قبلي را مجدداً انتخاب كنيم و اين امر گاهي زمان بر مي باشد. با استفاده از دستور P مي توان آخرين موضوعي كه انتخاب و بر روي آن دستوري اجرا شده را انتخاب نمود، از طرفي نيز مي توان با استفاده از دستور L آخرين موضوع ايجاد شده و ترسيم شده را مجدداً انتخاب نمود. اين دو دستور تفاوت كوچكي با يكديگر دارند.

فرمان Audit در اتوكد

اين دستور براي رفع خطاهاي احتمال در اتوكد بكار مي رود. بعد از اجراي اين دستور مي توان خطاها را فقط مشاهده و آنها گزارش گيري نمود (گزينهN) و يا اينكه اين خطاها را مشاهده و خود برنامه آنها را اصلاح نمايد

فرمان dce در اتوكد

اين دستور براي نمايش مركز كمان ها و دايره ها بكار مي رود.

فرمان Brep در اتوكد

اين دستور براي پاك كردن حافظه آبجكت ها و برخي دستورات كاربردي در فضاي سه بعدي نظير Subtract,Union بكار مي رود. اگر دستورات سه بعدي پس از چندين مرحله اجرا، ديگر عمل نكردند استفاده ار اين دستور براي رفع اين مشكل مفيد خواهد بود.

فرمان fill در اتوكد

اين فرمان براي نشان دادن اجسام توپر و خط هاي ترسيم شده با ضخامت است. در حالت onاجسام توپر را نشان مي دهد و در حالت off اجسام را توخالي نشان ميدهد و چاپ مي كند.

فرمان qtext در اتوكد

اين فرمان براي نمايش نوشته ها در تمامي حالات است . در حالت off نوشته ها نمايش داده مي شوند و در حالت on نوشته ها فقط به صورت يك قاب نمايش داده و چاپ مي شود

فرمان filedia در اتوكد

اين فرمان براي نشان دادن پنجره هاي كاربري است (مانند پنجره open و يا options). در حالت on يا ۱ پنجره ها نمايش داده مي شوند و در حالت off پنجره ها نمايش داده نمي شود و فقط از طريق خط فرمان دنباله داد.

لازم به ذكر است بعد از اجراي فرمان يك بار ترسيم را redraw نماييد.

پيوسته كردن چند خطي (line) در اتوكد

يك تريسم با فرمان line درست كرديم و حالا مي خواهيم آن را به هم پيوسته كنيم ابتدا فرمان pedit را اجرا كرده و چند خطي را انتخاب و در مرحله بعد J را تايپ كرده و از فرمان خارج مي شويم حال چند خطي به pline تبديل شده است.

ذخيره كردن تنظيمات شخصي در اتوكد

هر كسي براي خود يك سري تنظيمات شخصي در نرم افزار اتوكد دارد. مثل تنظيمات رنگ صفحه، تنظيم Layout ها، تنظيم Save و تنظيمات ديگر. ما مي تونيم اين تنظيمات را ذخيره كرده و در مواقع لازم آنها را اعمال كنيم. (مثلا وقتي كه دوباره اتوكد نصب ميكنيم، يا وقتي كه كاربر ديگري تنظيمات ظاهري نرم افزار را تغيير داده است). با اين روش ساده هر كسي ميتواند تنظيمات خاص خود را داشته باشد و از آنها استفاده كند. اين كار باعث افزايش سرعت كاربر مي شود.

براي اين كار بعد از تنظيمات دلخواه، پنجره Option را باز كرده در قسمت Profiles دكمه Export را زده و فايل تنظيمات را در محل دلخواه ذخيره مي كنيم.

براي باز خواني اين تنظيمات، پنجره Option را باز كرده و در قسمت Profiles دكمه Import را زده و تنظيمات را بازخواني مي كنيم.

رمز گذاري روي فايل هاي اتوكد

يكي از دغدغه هاي كاربران اتوكد، جلوگيري از دسترسي ساير كاربران به فايل هايي است كه در حال كار روي آنها هستند. براي انجام اين كار از طريق پنجره Save Drawing as به صورت زير عمل كنيد:

(اين پنجره زماني ظاهر مي شود كه بخواهيم براي اولين بار فايلي را Save كرده يا از فرمان Save as استفاده كرده باشيم) منوي Tools كه در بالا و سمت راست اين پنجره است را باز كرده و گزينه Security options را مي زنيم.

از پنجره باز شده در قسمت Password رمز دلخواه را وارد كرده و ok مي كنيم. پنجره جديدي باز خواهد شد كه در آن مجدداً رمز را وارد كرده و فايل را Save مي كنيم.

به دست آوردن مساحت و محيط ترسيم در اتوكد

اتوكد براي به دست آوردن مساحت بسيار قوي است و به راحتي مي توان نمودارها و چند ضلعي ها را مساحي نمود.

براي تعيين مساحت يك ترسيم در خط فرمان area را تايپ نموده و سپس گوشه هاي ترسم را تك تك انتخاب مي كنيم. راه بسيار ساده تري براي تعيين مساحت ترسيمات بسته و زير منحني به شرح زير است ابتدا در خط فرمان bo را اجرا كرده و در پنجره ظاهر شده روي دكمه pick point كيك كرده و نقطه اي درون ترسيمات را مشخص مي كنيم و دكمه enter را مي زنيم.

حال ترسيم به صورت به هم پيوسته است و فرمان area را اجرا كرده و در خط فرمان O را تايپ مي كنيم و گوشه اي از ترسم را مشخص مي كنيم حال محيط و مساحت ترسيمarea = و محيط = Perimeter را مشخص مي كند.

در ضمن اگر بخواهيد چند ترسيم را با هم جمع كنيم مي توان: ابتداي اجراي دستور گزينه add را انتخاب و سپس ترسيم را مساحي كرده و در آخر مشاهده مي كنيد كه از فرمان خارج نشده و ترسيم بعدي را وارد كرده و مجموع دو ترسيم را در قسمت Total area نشان مي دهد.

تغيير رنگ پس زمينه اتوكد

اتوكد داراي رنگ سياه در پس زمينه است. براي تغيير اين رنگ از منوي Tools>Options را انتخاب مي كنيم و در سر برگ Display روي دكمهColor كليك كنيد، در پنجره ظاهر شده در منوي كشويي color رنگ مورد نظر را انتخاب مي كنيم.

حذف نقطه هاي موقت هنگام ترسيم در اتوكد

در هنگام ترسيم مشاهده مي شود نقاط موقت بر روي صفحه نمايش به وجود آمده است كه مزاحم طراحي مي شود با حركت دادن صفحه و يا دستورredrow از بين ميرود كه در اصطلاح (blip) گفته مي شود. براي غير فعال كردن اين خصيصه در خط فرمان Blipmode را تايپ نموده و enter را مي زنيم و سپس مقدار ۰ را وارد مي كنيم. از اين به بعد ديگر نقاط را نخواهيم ديد.

بدست آوردن مدت زمان شروع ترسيم در اتوكد

اگر بخواهيم بفهميم كه چقدر در روي يك نقشه كار كرده ايم، در خط فرمان time را اجرا مي كنيم و در قسمت Total editing time مي توانيد ديد كه مدت زمان به روز و ساعت و دقيقه و ثانيه ثبت شده است. در ضمن مشخصاتي از قبيل تاريخ ساخته شدن فايل و تاريخ آخرين ويرايش و مدت زمان باقي مانده تا ذخيره خودكار نشان مي دهد.

تنظيمات كليك راست در اتوكد

در حالت معمول در موقع فشار دادن كليك راست در اتوكد، يك منو باز مي شود كه يك سري ابزار را در اختيار ما قرار مي دهد.

اما اگه پنجره Option را باز كرده و در User Preferences برويم و در قسمت Windows Standard Behavior دكمه Right-Click Customization را بزنيم، پنجره اي با همين نام باز مي شود. كه اگر در قسمت Default Mode گزينه Repeat Last Command (يعني تكرار آخرين فرمان) را بزنيم و Apply كنيم، در اين حالت كليك راست همان كار اينتر را انجام مي دهد.

حال چكار كنيم كه كليك راست ما هر دو كار را انجام دهد؟

براي اين كار مانند مراحل بالا پنجره Right-Click Customization را باز كرده و تيك Turn On Time – Sensitive Right-Click را زده و زمان را تنظيم مي كنيم. بعد از Apply كردن، حالا اگر كليك راست را كمتر از زمان داده شده فشار دهيم (آموزش اتوكد سريع بزنيم) كار اينتر را انجام خواهد داد. و اگر كليك راست را بيشتر از آن زمان نگه داريم، منوي مربوط به كليك راست ظاهر مي شود.

منبع: http://online-architect.ir


برچسب‌ها: ،


۱۱:۳۰:۴۲ | نويسنده : اتوكد | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :