خرید اینترنتی آموزش اتوکد

آموزش اتوکد

دستورosnap در اتوكد

ابتدا بياييد محدوده ي كنوني شعاع كاريOSnap دستور Command Line را مشاهده كنيم.براي اين كار درAPBOX را وارد كنيد و مقدار آن را روي ۱ تنظيم كنيد. پيشفرض محدوده ي عملكرد OSnap مقدار ۱۰ پيكسل است. شما با وارد كردن دستور APERTUREمي توانيد آن را تا ۵۰ پيكسل افزايش دهيد. در اين حالت جعبه ي نشان دهنده ي محدوده ي OSnapبزرگتر ديده مي شود. در نقشه هاي شلوغ اين تنظيم را انجام ندهيد ولي چه كسي گفته براي كشيدن چهارتا خط حتما بايد در محدوده ي ۱۰ پيكسلي محل رسم قرار بگيريم !؟


برچسب‌ها: ،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۱۱:۳۰:۴۲ | نويسنده : اتوكد | نظرات (0)

كليد فرمان Sphere و surfoffset در اتوكد

براي ترسيم كره از اين دستور استفاده مي‏كنيم.

طريقه فعال نمودن:
۱- نوشتن Sphere در خط فرمان
۲- فعال كردن اين دستور از منوي آبشاري Draw زير گروه Modeling

بعد از فعال شدن بايد كارهاي زير را انجام دهيم:
Specify center point or [3P/2P/Ttr: مركز را تعيين كنيد.

۳P/2P/Ttr
اين گزينه مانند ترسيم دايره است.

Specify radius or [Diameter] <13.44:
شعاع يا قطر را تعيين كنيد.


برچسب‌ها: ،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۱۱:۳۰:۴۲ | نويسنده : اتوكد | نظرات (0)

كليد فرمان Sweep در اتوكد

با انتخاب يك شكل و يك مسير براي شكل ، مي توانيم شكل مورد نظر را بر روي مسير انتخابي هدايت كنيم.

طريقه فعال نمودن:
۱- نوشتن Sweep در خط فرمان
۲- فعال كردن اين دستور از منوي آبشاري Draw زير گروه Modeling

بعد از فعال شدن بايد كارهاي زير را انجام دهيم:
Select objects to sweep: شكل مورد نظر را انتخاب كنيد.


برچسب‌ها: ،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۱۱:۳۰:۴۲ | نويسنده : اتوكد | نظرات (0)

آموزش فرمان torus در اتوكد

براي ترسيم حلقه (تيوب) استفاده مي‏شود.

طريقه فعال نمودن:
۱- نوشتن Tor در خط فرمان
۲- فعال كردن اين دستور از منوي آبشاري Draw زير گروه Modeling

بعد از فعال شدن بايد كارهاي زير را انجام دهيم:
Specify center point or [3P/2P/Ttr: نقطه مركز را تعيين كنيد.


برچسب‌ها: ،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۱۱:۳۰:۴۲ | نويسنده : اتوكد | نظرات (0)

براي ترسيم مثلث قائم‏الزاويه به صورت سه بعدي كاربرد دارد.

طريقه فعال نمودن:
۱- نوشتن We در خط فرمان
۲- فعال كردن اين دستور از منوي آبشاري Draw زير گروه Modeling

بعد از فعال شدن بايد كارهاي زير را انجام دهيم:
Specify first corner or [Center]: اولين گوشه را تعيين كنيد.


برچسب‌ها: ،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۱۱:۳۰:۴۲ | نويسنده : اتوكد | نظرات (0)

آموزش فرمان loft در اتوكد

گاهي اوقات لازم داريم كه يك شكل با مقاطع مختلف داشته باشيم. براي اين منظور از اين دستور استفاده مي‏كنيم.

طريقه فعال نمودن:
۱- نوشتن Loft در خط فرمان
۲- فعال كردن اين دستور از منوي آبشاري Draw زير گروه Modeling

بعد از فعال شدن بايد كارهاي زير را انجام دهيم:
Select cross-sections in lofting order: مقاطع را انتخاب كنيد. ( اين مقاطع مي‏توانند در يك راستا يا در جهت‏هاي مختلف ولي منظم باشند)


برچسب‌ها: ،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۱۱:۳۰:۴۲ | نويسنده : اتوكد | نظرات (0)

آموزش ابزار ترسيمي Construction Line در اتوكد

ابزار Construction Line
براي ترسيم خطوطي كه از دو طرف ممتد مي باشد.

طريقه فعال نمودن:
1- نوشتن Xline در خط فرمان
2- انتخاب دستور Construction Line از منوي آبشاري Draw
3- انتخاب اين دستور از منوي تصويري


برچسب‌ها: ،


برای دیدن ادامه مطالب اینجا کلیک کنید
۱۱:۳۰:۴۲ | نويسنده : اتوكد | نظرات (0)